Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jesteś na: Strona główna /  Aktualności /  Archiwum 2009-2010

Archiwum aktualności 2009-2010

P o d  e g i d ą  E X B I S (22)

Grudzień mija pod znakiem realizacji warsztatów w ogólnopolskim programie szkoleń menedżerskich dla kadry Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warsztaty są odpowiedzią na potrzeby dostosowania się ZUS-u do zmieniających się warunków funkcjonowania.


P o d  e g i d ą  E X B I S (21)

Jak motywować siebie i innych do działania w obliczu zmiany organizacyjnej? To pytanie, na które wspólnie z Kadrą CBTiE BZ WBK S.A. staraliśmy się znaleźć odpowiedź. Dziękuję za warsztaty pełne PASJI!


K O R B A  2 0 1 0  -  W i e l k i  F i n a ł

Zakończyła się właśnie tegoroczna edycja Projektu KORBA. Za nami czas podsumowań, nagród i wyróżnień.  Prawie 40 finalistów zakręciło Śląskiem! 29 listopada w katowickim kinie Światowid odbyła się Gala Finałowa.  Trzy miesiące tutorialu, osiem projektów pod moją opieką, nieskończona liczba kontaktów ze śląskimi liderami i wielkie emocje... Kochani KORBOWICZE, dziękuję!  Więcej o Projekcie KORBA na www.projektkorba.pl 


P o d  e g i d ą  E X B I S (20)

Ruszyły warsztaty dla kadry zarządzającej PKO BP SA "Efektywne Zarządzanie Zespołem". Pierwsze szkolenie za nami. Dziękuję grupie za aktywność, dobrą atmosferę i wyciągnięte wnioski!   


P o d  e g i d ą  E X B I S (19)

Z udziałem Projektu Pasja odbył się kosmiczny event dla 100 pracowników ING Banku Śląskiego S.A. Uczestnicy wstrzymali słońce, poruszyli niebo i ziemię, wspólnie eksplorowali Układ Słoneczny, z ochotą brali udział w podróży międzyplanetarnej wzajemnie się wspierając! Hasło: wspólnie podążamy do wyznaczonego celu z łatwością wprowadzili w życie, świetnie się przy tym bawiąc.


Z I M O W A  p r o m o c j a  P O G O T O W I A  S P R Z Ę T O W E G O

Do wypożyczonego rzutnika multimedialnego dołączam bezpłatnie pilota do prezentacji. Skorzystaj z okazji i umów się na odbiór sprzętu. Serdecznie zapraszam!


P o d  e g i d ą  E X B I S (18)

Początek listopada minął pod znakiem realizacji szkolenia na temat Planowania Rozwoju Osobistego dla Banku Zachodniego WBK.


P o d  e g i d ą  E X B I S (17)

Pod koniec października współprowadziłam warsztaty dla pracowników Departamentu Realizacji Dochodów ZUS na temat indywidualnych stylów współpracy i komunikacji. Motto, które nam towarzyszyło: "Różnijmy się, ale pięknie". 


N o w a  e d y c j a  "M a t u r y  b e z  s t r e s u"

W październiku ruszyła nowa edycja przedsięwzięcia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z udziałem Projektu Pasja. Po raz kolejny prowadzę warsztaty mające wesprzeć tegorocznych maturzystów w opanowaniu stresu przed egzaminem dojrzałości.


P o d  e g i d ą  E X B I S (16)

Po raz kolejny współprowadziłam  anglojęzyczne  warsztaty dla Hewlett-Packard Company Global e-Business Operations - tym razem Train The Trainer połączone z wydarzeniem typu outdoor dla Ekspertów Procesowych.


P o d  e g i d ą E X B I S (15)

"Indywidualne style zachowań i komunikacji" to warsztaty, które współprowadziłam dla pracowników Obszaru Audytu Wewnętrznego BZ WBK. Warsztaty okazały się sukcesem. Już planujemy z Klientem kontynuację programu.


N o w o ś ć !  K a m e r a  C a n o n  F S  1 0  d o  w y n a j ę c i a

Drodzy Klienci, odpowiadając na Wasze zapotrzebowanie poszerzyłam ofertę POGOTOWIA SPRZĘTOWEGO o wynajem kamery cyfrowej CANON FS 10. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do kontaktu.


K O R B A  2 0 1 0

W zeszłym roku pod auspicjami Stowarzyszenia "U Siemachy", tym razem pod auspicjami Fundacji Rozwoju Społecznego DEMOS trwa projekt KORBA skierowany do śląskich liderów młodzieżowych. Pod koniec sierpnia w Odporyszowie prowadzę dla młodzieży warsztaty z zarządzania sobą w czasie, a potem przez trzy kolejne miesiące, jako tutor, prowadzić będę liderów przez zawiłe ścieżki zarządzania projektem, motywować do działań i służyć radą w razie wątpliwości.


P o d  e g i d ą  E X B I S (14)

Miałam przyjemność realizować warsztaty, w których uczestniczyło 17 Inspektorów Kontroli ZUS. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności trenerskich niezbędnych do prowadzenia szkoleń w zakresie wykorzystywania praktycznych możliwości wdrażanej aplikacji informatycznej. Drodzy Inspektorzy, powodzenia!


W a k e  u p  d l a  m ó z g u !  z  S W P S  w  R a d i u  K a t o w i c e

Prawie 30 Pań - słuchaczek Radia Katowice wzięło udział w wakacyjnych warsztatach kreatywności w ramach Letniej Szkoły Kobiet. Było twórczo i energicznie, jak przystało na spotkanie w babskim gronie. Dziękuję w imieniu swoim i Oli Domider za Pań zaangażowanie i radość bycia! 


L e t n i a  S z k o ł a  K o b i e t  

Polskie Radio Katowice i  Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach uruchamiają wakacyjną akcję dla Kobiet. Jestem zaangażowana w sierpniowe przedsięwzięcie! Drogie Słuchaczki - 5 sierpnia prowadzę, razem z Aleksandrą Domider, warsztaty kreatywności. Szczegóły rekrutacji w każdy wtorek w babskim przedpołudniu w radiu Katowice. Spotkajmy się na warsztatach "Wake up dla mózgu!". Serdecznie zapraszam!


"K o l e j  n a  R y n e k" p o d  e g i d ą  S t o w a r z y s z e n i a  P o k o l e n i e   

Trzy dni intensywnego szkolenia dla pracowników PKP CARGO S.A. w ramach projektu "Kolej na Rynek", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, już za mną. Dziękuję grupie za ogromne zaangażowanie i sympatyczne przyjęcie! Szkolenie obejmowało doskonalenie praktycznych umiejętności związanych z niektórymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. 


"M a t u r a  b e z  s t r e s u" - k o n t y n u a c j a

Ponieważ zainteresowanie spotkaniami dla maturzystów nie zgasło, Zamiejscowy Wydział SWPS w Katowicach wznowił projekt "Matura bez stresu". Tym razem, z ramienia SWPS, tuż przed wakacjami zajęcia prowadzę dla uczniów, którzy już za rok staną przed egzaminem dojrzałości. 


P o d  e g i d ą E X B I S (13)

W połowie czerwca realizuję warsztaty komuniukacyjne dla pracowników firmy VATTENFALL. 


P o d  e g i d ą  E X B I S (12)

Kontynuuję współpracę z BZ WBK S.A. w ramach programu "Pierwszy Krok". Tym razem współprowadzę dwie edycje warsztatów związanych z udzielaniem i przyjmowaniem informacji zwrotnej. Warsztaty połączone są z treningiem typu outdoor osadzonym w świecie wierzeń i symboli starożytnych Indii. Wyruszam na niesamowitą przygodę z "Indiana Bank i Świątynią Lakszmany"...


P o d  e g i d ą  E X B I S (11)

Przygotowałam i prowadziłam warsztaty na temat telefonicznej obsługi klienta dla pracowników PGE Lubelskich Zakładów Energetycznych S.A. Łącznie szkolenie objęło 3 grupy po 15 osób i zostało ocenione jako znakomite oraz bardzo dobre. Uczestnicy uznali je za jedno z lepszych, w których brali udział. Dziękuję!


W y d a r z e n i a  z  P A R Ą

Ruszyły zapisy na warsztay otwarte dla kobiet "Obudź w sobie projektantkę" oraz dla studentów "Zaplanuj swoją karierę pod okiem eksperta". Serdecznie zapraszam!


P o d  e g i d ą  E X B I S  (10)

Współprowadzę sesję facylitacyjną dla trenerów wewnętrznych banku PKO BP S.A. na temat e-learningowych szkoleń w zakresie Standardów Obsługi Klienta. Koordynuję również prace związane z przygotowaniem treści do tych szkoleń.


W s p ó ł p r a c a  z  S W P S

Z ramienia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, która otwarła swój zamiejscowy wydział w Katowicach, biorę udział w projekcie dla śląskich maturzystów "Matura bez stresu". Realizuję w szkołach mini warsztaty w zakresie rozwoju umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi.


P o d  e g i d ą  E X B I S  (9)

Przygotowuję i z początkiem marca 2010 współprowadzę dwie edycje warsztatów w zakresie planowania rozwoju osobistego dla kadry BZ WBK S.A. w ramach programu "Pierwszy Krok". Na maj zapowiada się kolejny etap współpracy - realizacja warsztatów z szeroko pojętej informacji zwrotnej, połączona z treningiem typu outdoor.


Z a k o ń c z e n i e  S z k o ł y  T r e n e r ó w  M e r i t u m

W grudniu 2009 zakończyły się trwające od marca zajęcia w Śląskiej Szkole Trenerów. Wypracowałam tytuł starszego trenera i zdobyłam 5 stopień kwalifikacji wg European Qualifications Framework. Uzyskałam również Certyfikat Jakości Szkoleń.


P A R A  b u c h . . . 

Pod wpływem towarzyskich i niezobowiązujących spotkań w gronie przyjaciół rodzą się pomysły na eventy o charakterze artystycznym. Powstają koncepcje wydarzeń z PARĄ we współpracy z ArtGallery, które zagoszczą na stałe w ofercie PROJEKTU PASJA.


P o d  e g i d ą  E X B I S  (8)

Przygotowuję i realizuję warsztaty "Profesjonalna Asystentka" dla asystentek ING TFI S.A.


P o d  e g i d ą  E X B I S  (7)

Współprowadzę spotkanie integracyjne dla grupy ponad 30 brygadzistów firmy Multilayer Pipe Company.


S z k o l e n i e  d l a  O V B 

Realizuję warsztaty autoprezentacyjne dla kadry OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


P o d   e g i d ą  E X B I S  (6)

Na zlecenie EXBIS zarządzam projektem anglojęzycznych warsztatów integracyjnych dla międzynarodowego zespołu menedżerów Hewlett-Packard Company Global e-Business Operations. Odpowiadam za przygotowanie i przeprowadzenie tematycznej gry integracyjnej "Mystery of King Pacal" w języku angielskim.


D o b r a  K s i ą ż k a

Odpowidając na potrzeby wydawnictwa Videograf II realizuję warsztaty telemarketingowe pod hasłem "Dobra Książka" oraz przeprowadzam indywidualny coaching dla 10 konsultantów call center.


P o d   e g i d ą  E X B I S  (5)

Prowadzę warsztaty "Zarządzanie Stresem" dla pracowników Centrali Banku PKO BP S.A.


W s p ó ł p r a c a  z  S I E M A C H Ą

Korzystając z zaproszenia krakowskiego stowarzyszenia "U Siemachy", podejmuję współpracę przy projekcie KORBA, skierowanym do śląskich liderów młodzieżowych. Przygotowuję i realizuję warsztaty „Autoprezentacja, czyli jak mnie widzą tak mnie piszą” w ramach sesji LOGOS. W okresie od października do grudnia 2009 pełnię funkcję tutora odpowiedzialnego za wsparcie młodzieży przy wdrażaniu w życie ich pomysłów liderskich.


P o d   e g i d ą  E X B I S  (4)

Realizuję kolejne warsztaty na zlecenie EXBIS. Tym razem współprowadzę spotkanie integracyjne dla wszystkich pracowników firmy Billbird S.A.


P o d  e g i d ą  E X B I S  (3)

Współprowadzę szkolenie o charakterze spotkania integracyjnego dla ZUS DRD pod hasłem "Działamy Razem, czyli Wespół Zespół!".


P o d  e g i d ą  E X B I S  (2)

Jako Menedżer Klienta na zlecenie EXBIS opiekuję się firmą Roca Polska sp. z o.o. W ramach wspomagania programu „Kopernik: razem w dobrym kierunku”, odpowiedzialna jestem za koordynowanie działań zespołu trenerskiego, pilotowanie kontaktów z klientem oraz współprowadzenie gry dla 50 uczestników.


D y ż u r  w  b i u r z e  E X B I S

W lipcu 2009 zaangażowana zostaję do wsparcia działalności biura EXBIS podczas wakacji. Dziękuję za zaufanie!


Z m i a n a   o f i c j a l n e j  n a z w y

PROJEKT PASJA Aneta Blukacz w czerwcu 2009 zmienia się w PROJEKT PASJA Aneta Esnekier. Zmiana związana jest z moim szczęśliwym zamążpójściem. Zmiana dotyczy jedynie nazwy firmy - jakość usług PROJEKTU PASJA pozostaje bez zmian - ciągle na najwyższym poziomie.


P i e r w s i  K l i e n c i  P O G O T O W I A  S P R Z Ę T O W E G O

Dzięki zaliczeniu kilku udanych akcji interwencyjnych w kwestii technicznego wsparcia swoich Klientów, w kwietniu 2009 pełną parą rusza POGOTOWIE SPRZĘTOWE. Pozostajemy do dyspozycji!


W s p ó ł p r a c a  z  P S P P

Na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków Oddział Śląski realizuję autorskie warsztaty pod hasłem „Twój Projekt Pasja”, skierowane do osób zagrożonych zwolnieniem grupowym w firmie z branży finansowej. Szkolenie dotyczy psychologicznych i formalnych aspektów zakładania własnej działalności gospodarczej oraz zawiera praktyczne wskazówki związane z ubieganiem się o dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy. Warsztat wchodzi do stałych propozycji szkoleniowych PROJEKTU PASJA.


S z k o ł a  T r e n e r ó w  M e r i t u m

Korzystając z możliwości rozwijania swoich umiejętności i usystematyzowania praktycznego podejścia do realizacji szkoleń od marca 2009 rozpoczynam naukę w Śląskiej Szkole Trenerów. Zajęcia obejmują aż 280 godzin.


P o d  e g i d ą  E X B I S (1)

Na zlecenie EXBIS współprowadzę warsztaty "2+2>4 czyli siła zespołu" dla pracowników Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


M o c n e  w e j ś c i e

5 stycznia 2009 roku rozpoczynam oficjalnie swoją działalność pod nazwą PROJEKT PASJA Aneta Blukacz. Kontynuuję nawiązaną w 2000 roku ścisłą współpracę z renomowaną firmą szkoleniową EXBIS. Równocześnie staję się partnerem biznesowym firmy IVENTI, prężnie rozwijającej się pod skrzydłami EXBIS marki eventowej.