Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jesteś na: Strona główna /  Aktualności /  Archiwum 2012

Archiwum aktualności 2012

K o l e j n a  r e k o m e n d a c j a  d l a  P R O J E K T U  P A S J ADziękujemy! Być może referencje te staną się pretekstem dla Państwa do skorzystania z usług Pogotowia Prezentacyjnego. Zapraszamy do kontaktu nie tylko firmy i instytucje, ale również osoby prywatne, które chciałyby popracować nad wystąpieniami publicznymi. Wspólnie podołamy każdemu zadaniu. Treść referencji można przeczytać tutajDo zobaczenia na konsultacjach z PASJĄ!


F o r u m  P r a k t y k i  G o s p o d a r c z e jNa zaproszenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie wspieramy XII edycję Forum Praktyki Gospodarczej. Tegoroczna edycja poświęcona jest budowaniu swojej marki osobistej. Prowadzimy jeden z warsztatowych modułów pod hasłem "Ścieżka własnego rozwoju". Przedsięwzięcie kierowane jest do śląskich przedsiębiorców, osób zainteresowanych życiem  gospodarczym,  studentów i absolwentów WSB,  osób  czynnych zawodowo, chcących poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. 


2 6.  P R O G R E S S t e r o n  K a t o w i c eZaangażowaliśmy się w Ogólnopolski Festiwal Rozwojowy dla Kobiet PROGRESSteron. Swoje warsztaty realizujemy w niedzielę 28 października w Katowicach. 

  • W sesji porannej będziecie mogły skorzystać ze spotkania pod hasłem "Twój PROJEKT PASJA": dowiesz się jak to jest prowadzić własną firmę, skąd zaczerpnąć pomysł na biznes, co brać pod uwagę zastanawiając się nad nazwą dla swojej firmy, jakie są wybrane możliwości dofinansowania Twojej działalności, jak formalnie założyć działalność. Będziesz potrafiła zrobić prywatny bilans plusów i minusów "bycia na swoim", określić swoje przedsiębiorcze predyspozycje, mobilizować się do działania, jeśli zechcesz działać. Bardziej świadomie podejdziesz do pomysłu na otwarcie swojej firmy, zechcesz poszukiwać inspiracji i być proaktywną!
  • W sesji popołudniowej zapraszamy na "Wystąpienia publiczne - nie taki diabeł straszny!": dowiesz się jak planować skuteczne wystąpienie; jak przekonywać do swoich pomysłów i idei; jak wykorzystywać pomoce audiowizualne podczas różnego rodzaju wystąpień; co pomaga w przełamaniu tremy. Będziesz potrafiła "bawić się" planowaniem wystąpień i ich realizowaniem. Nie będziesz panikowała, kiedy "spadnie" na Ciebie wystąpienie publiczne, a z ochotą przystąpisz do działania.

Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdziecie tutaj. Polecamy się Waszej uwadze. Do zobaczenia na warsztatach z PASJĄ!


R u s z y ł  s t a ż  d l a  S t u d e n t ó w  S W P S !
Trzyosobowa grupa Studentów katowickiej SWPS zdecydowała się skorzystać z możliwości odbycia płatnego stażu w PROJEKCIE PASJA. Staż odbywa się w ramach projektu "Rozwój potencjału SWPS poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy", współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stażyści nabędą doświadczenie w pracy zespołowej, będą mogli zweryfikować swoje umiejętności koordynowania działań własnych i innych osób, będą mieli okazję do wykorzystania zasobów własnej kreatywności. Poprzez udział w zespole opiniująco-usprawniającym, nauczą się udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej, a także nabędą umiejętność kreowania gier symulacyjnych. Dzięki udziałowi w pracach zespołu strategicznego, rozwiną umiejętność planowania, myślenia strategicznego i podejmowania decyzji. Studenci popracują w kameralnej atmosferze, przyczyniając się do rozwoju firmy. Dodatkowo, zdobędą możliwość podjęcia współpracy z PROJEKTEM PASJA przy realizacji gry „Brydż znaczy Most”! Aniu, Gosiu, Andrzeju - działajmy z PASJĄ!


S i e r p i e ń  w  P R O J E K T  P A S J ADwa ważne wydarzenia realizowaliśmy w sierpniu. Podczas Liderskiego Odjazdu z Korbową młodzieżą odkrywaliśmy tajniki wywierania wpływu społecznego. Podczas warsztatów uczyliśmy się jak skorzystać z wiedzy na temat przekonywania podczas realizacji projektów dla społeczności lokalnych. Pod egidą EXBIS, park przy Pałacu w Zakrzewie zamieniliśmy w przestrzeń kosmiczną i z Uczestnikami programu „Pierwszy Krok” z BZWBK, nabywaliśmy umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Stan nieważkości, droga mleczna, spadające gwiazdy, gwiazda Isztar, windą do nieba – oj, działo się! Dziękujemy również Klientom Pogotowia Sprzętowego, którzy także w sierpniu korzystali z naszych usług.


W p ł y w a m y  n a  e f e k t y w n o ś ć  s p o t k a ń !Pod koniec lipca wspieraliśmy proces generowania strategii związanej z polityką młodzieżową Katowic. Katowicka Rada Europejskiej Stolicy Młodzieży zaprosiła nas do moderowania roboczego spotkania. Chodziło o wpłynięcie na efektywność rozmów. Udało się! Nasza rola została pozytywnie odebrana, a efekty zaskoczyły samych Uczestników. Prace nad strategią trwają nadal, a my trzymamy kciuki za realizację wypracowanych założeń w praktyce! 


P l a n o w a n i e  R o z w o j u  O s o b i s t e g oWakacje to czas spotkań z Uczestnikami programu rozwojowego Pierwszy Krok w BZ WBK S.A. Pod egidą EXBIS realizowaliśmy warsztaty pozwalające zaplanować rozwój osobisty w ramach możliwości jakie daje swoim Pracownikom Bank. Warsztaty cieszyły się dużym uznaniem. Kilka komentarzy po spotkaniu umieszczamy w zakładce rekomendacjeDziękujemy! Z Uczestnikami Pierwszego Kroku spotkamy się jeszcze pod koniec sierpnia. Do miłego zobaczenia!


P r a c o w i t y  c z e r w i e c
Czerwiec minął nam pod znakiem realizacji warsztatów dla 3 M Poland Sp. z o.o. oraz pilotażowego szkolenia dla Banku Zachodniego WBK S.A. Obydwa wydarzenia odbyły się we współpracy z EXBIS. Zakończyliśmy też kolejny semestr prowadzenia zajęć dla Studentów SWPS. W Krakowie i Katowicach spotkaliśmy się z uczestnikami projektu KORBA 2012. Prowadziliśmy dla nich warsztaty na temat budowania efektywnego zespołu projektowego. Czerwiec to również gorący czas dla naszego Pogotowia Sprzętowego. Dziękujemy za zaufanie! 


K o m p l e k s o w e  Z a r z ą d z a n i e  F i r m ą - s t u d i a  p o d y p l o m o w e Trwa nabór na dofinansowane studia podyplomowe "Kompleksowe Zarządzanie Firmą" realizowane przez Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach. Jesteśmy zaangażowani w realizację programu studiów. Za całość programu odpowiada EXBIS Eksperci Biznesmenom. Zapisy prowadzone są przez Stowarzyszenie EDP Edukacja dla Przedsiębiorczości. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tutaj. Polecamy! Do zobaczenia na Uczelni!


K O R B A  p o  r a z  c z w a r t y !Już po raz czwarty "wchodzimy" w KORBĘ, niesamowite wydarzenie dla młodzieży. Tym razem młodzi ludzie z województwa Śląskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Małopolskiego mają szansę na rozwój swoich liderskich umiejętności. Więcej o Projekcie KORBA przeczytasz tutaj. Do zobaczenia wkrótce na warsztatach SEZAM - spotkaniach otwierających tegoroczne wydarzenie! 


P ł a t n e  s t a ż e  d l a  S t u d e n t ó w  S W P S
Jesteśmy partnerem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach w zakresie realizacji płatnych staży dla Studentów. Staże odbywać się będą w ramach projektu "Rozwój potencjału SWPS poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy", współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwa rekrutacja. Szczegóły
 tutaj.


S p o t k a n i e  z  W Y O B R A Ź N I ĄW jednej z siemianowickich szkół, na zaproszenie Zespołu ds. Rozwoju Integracji, realizowaliśmy warsztaty kreatywne dla Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas I-III. Dzieci szybko uruchomiły pokłady swojej wyobraźni - jak na "Spotkanie z WYOBRAŹNIĄ" przystało. Dziękujemy za niesamowicie sympatyczne przyjęcie i otwartość! Relację z warsztatów można zobaczyć na stronach Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich.


M o c n y  S T A R T  d l a  K l i e n t a  L a u r e n  P e s o  P o l s k a  S. A.Rusza współpraca z Lauren Peso Polska S.A. Dziękujemy za zaproszenie! Rozpoczynamy od warsztatów "Mocny START" dla podopiecznych MOPSU w Turku.


N o w a  r e k o m e n d a c j a  d l a  P R O J E K T U  P A S J A
Nasza kilkuletnia współpraca z Fundacją Rozwoju Społecznego DEMOS została doceniona i potwierdzona rekomendacją usług PROJEKTU PASJA – pięknie dziękujemy i polecamy się znowu. Z treścią dokumentu można zapoznać się w dziale Rekomendacje.


S W P S - k o n t y n u a c j a  w s p ó ł p r a c yWkraczamy w kolejny etap współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. W semestrze letnim realizujemy zajęcia ze Studentami w dwóch obszarach tematycznych. Naszym zadaniem jest przybliżenie Studentom zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnego człowieka w środowisku pracy, a także zagadnień dotyczących świadomego kształtowania umiejętności społecznych własnych i innych osób.


W y w i a d  w  N o w y m  G w o ź d z i u  P r o g r a m uMonika Chrobot z Nowego Gwoździa Programu rozmawiała z nami o skutecznych sposobach zarządzania sobą w czasie. NGP to dwumiesięcznik studencki wydawany od 1995 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pojawia się na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Śląskiej oraz w katowickich klubach: Oko Miasta, Belmer, Kultowa, Piwnica u Marchołta i Arkada. Wywiad można przeczytać tutaj, jesteśmy na 10 i 11 stronie. Zachęcamy do lektury. 


P o d  e g i d ą  E X B I SDźwirzyno. To kolejne miejsce na mapie Polski, które odwiedziliśmy, by współprowadzić szkolenie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Na dwa dni hotel zamienił się w biurowiec Organizacji Babel, a Uczestnicy spotkania – prawie 100 osób – w jej pracowników. Dzięki przeprowadzonej symulacji, mogliśmy wspólnie wyciągać wnioski na temat efektywnej komunikacji w organizacji, sprzeczności czy spójności celów poszczególnych komórek organizacyjnych i sprawdzić czy w organizacji „działa” dylemat więźnia. Uczestnikom dziękujemy za wielkie zaangażowanie w życie Organizacji Babel, a ekipie Trenerów EXBIS za owocną współpracę.


P o s z e r z a m y  o b s z a r y  k o m p e t e n c j iNiedawno braliśmy udział w warsztatach doskonalących umiejętności prowadzenia szkoleń z osobami długotrwale bezrobotnymi. Wiele cennych wskazówek z pewnością wykorzystamy w realizowanych przez nas projektach. Warsztaty zorganizowane były przez Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w ramach akcji „Przejdźmy do MERITUM”.


C z w a r t y  r o k  z  P R O J E K T E M  P A S J A !Z satysfakcją i optymizmem wchodzimy w kolejny rok naszej działalności. Dziękujemy tym, którzy już nam towarzyszą oraz zachęcamy do dołączenia do grona naszych Klientów tych, którzy dopiero o nas usłyszeli. Gwarantujemy pełne zaangażowanie i życzliwą współpracę przy realizacji przedsięwzięć szkoleniowych, eventowych i interwencyjnych. Bądźmy w kontakcie z PASJĄ!