Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jesteś na: Strona główna /  Aktualności /  Archiwum 2013

Archiwum aktualności 2013

A r t y k u ł  n a  k o n i e c  r o k u
Pojawił się nasz kolejny artykuł w kwartalniku NORMA BHP. Tym razem w dziale "Na Każdy Temat" dzielimy się rozważaniami o budowaniu BEZPIECZNEJ marki. Polecamy lekturę. Artykuł można przeczytać tutaj


F o r u m  L i d e r ó w  M ł o d z i e ż o w y c h  -  G a l a  P r o j e k t u  K O R B A  2 0 1 3
W Oku Miasta w Katowicach 21 grudnia 2013 odbyła się Gala wieńcząca tegoroczną edycję Projektu KORBA. Galę odwiedziła Pani Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju, a także wybitne osobistości województwa śląskiego i nie tylko. Świętowaliśmy sukcesy Korbowiczów, którym udało się zrealizować swoje lokalne przedsięwzięcia. Ośmiu finalistów odebrało nagrody, w tym cztery osoby, które były pod naszą opieką tutorską. Bardzo jesteśmy dumni! Fotorelację z Gali można zobaczyć na stronach Dziennika Zachodniego.


Z a r z ą d z a n i e  S z e f e m  z a  n a m i 
W czwartek 5 grudnia 2013 roku przeprowadziliśmy warsztaty otwarte skoncentrowane na budowaniu dobrych relacji z przełożonym. Celem warsztatów było pokazanie, że można być aktywnym w relacji z szefem. Chodziło też o sprowokowanie Uczestników do większej śmiałości w przejmowaniu inicjatywy w komunikacji z przełożonym. Było dużo inspiracji i refleksji. Uczestnicy z zaangażowaniem brali udział w proponowanych aktywnościach. Atmosfera sprzyjała owocnym dyskusjom. Dorota, jedna z Uczestniczek podsumowując spotkanie stwierdziła, że warsztat w pełni spełnił jej początkowe oczekiwania. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji: GALERIA Już planujemy następny termin spotkania!


P O Z Y T Y W N Y  P a t r o n a t  M e d i a l n y 
Z przyjemnością informujemy, że nasze warsztaty "Zarządzanie Szefem" Patronatem Medialnym objął Projekt Pozytywka. Pozytywka to przede wszystkim miejsce styku kobiecego podejścia do życia, kobiecych pasji i kobiecych ścieżek biznesu. To miejsce wspólnego zarażania się pozytywną energią, oddychania wspólną inspiracją i motywacją do działania. Dziękujemy!


K a l e n d a r z  K o b i e t  z  P A S J Ą 
Mocno wspieramy Kalendarz Kobiet z PASJĄ na 2014 rok. To pomysł i realizacja naszego Partnera Projektu Pozytywka. W kalendarzu znajdziecie zdjęcia kobiet, które kierują się w życiu swoją pasją. Poznacie m.in: pisarkę, biegaczkę, podróżniczkę, wizażystkę, miłośniczkę sztuk walki, zumby, tancerki, zespół tańca irlandzkiego, fotografkę, właścicielkę kliniki medycyny estetycznej, wydawcę, dietetyczkę. Całość pokazuje kobiecą siłę i ma zmotywować kobiety do podejmowania własnych działań.Kalendarz premierę ma na początku grudnia, ale już teraz można składać zamówienia na pierwsze egzemplarze. Szczegóły TUTAJ. Zachęcamy!


Z a r z ą d z a n i e  s z e f e m ?
Od dzisiaj, co jakiś czas, na naszym profilu na Facebooku prezentować będziemy fragment artykułu Ewy Bobrskiej, studentki III roku SWPS w Katowicach na kierunku Społeczna Psychologia Biznesu i Zarządzania. Ewa była naszą tegoroczną Stażystką! Potraktujcie prezentowane fragmenty artykułu jak puzzle do poukładania. Zdradzamy, że artykuł dotyczy wydarzenia, które planujemy, wspólnie z SWPS, na 5 grudnia 2013. O szczegółach oczywiście będziemy informować Was na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu. Miłego buszowania!


W y d a w n i c t w o  W i e d z a  i  P r a k t y k a  d o c e n i ł o  n a s z  a r t y k u ł !
Z przyjemnością informujemy, że nasz kolejny artykuł został tematem numeru kwartalnika NORMA 3/2013 Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Tym razem piszemy o benchmarkingu w BHP. Jak to widzimy? Wystarczy przeczytać. Zachęcamy! Przy okazji przypominamy się z poprzednimi artykułami napisanymi dla NORMY: "Szkolenie BHP z PASJĄ" oraz "Szukanie winnego czy osobista odpowiedzialność. Refleksja nad kulturą organizacyjną."


K O R B A  s i ę  k r ę c i !
Od początku września finaliści tegorocznej edycji KORBY (www.projektkorba.pl) realizują swoje projekty w społecznościach lokalnych. Pod naszą opiekę tutorską trafiło piętnastu zdolnych młodych ludzi z województwa śląskiego. Ich plany stają się rzeczywistością. Kręci się Klub Wędrowca, projekt Młody Ratownik, Niepełni w Pełni, Kuchnia od Kuchni, Zastępczy Wnuczek, Częstochowski Festiwal Sztuki, ART Akademia Rozwoju Talentów, Młodzi Wykładowcy, You Only Live Online (YOLO) Leauge of Legends Tournament. Są też Lublinieckie Bezdomiaki, są spotkania mające na celu rozwinięcie pasji kinowej, są zabawy animacyjne dla dzieci. Z całego serca wspieramy Mowa Trawa Korba Team! 


G o d z i n a  z  P A S J Ą  p o d c z a s  D r z w i  O t w a r t y c h  S W P S !
Z przyjemnością spotkamy się z Wami podczas "Drzwi Otwartych" katowickiego SWPS. W trakcie spotkania rozważymy na czym polega tzw. personal branding, wspólnie przeżyjemy pułapki percepcyjne, w końcu zainspirujemy się do świadomego „przemyślenia siebie" i umiejętnego wykorzystania samowiedzy. „Drzwi otwarte” mają przybliżyć odwiedzającym specyfikę studiów, zapoznać z programami nauczania oraz metodami pracy stosowanymi na SWPS. Do zobaczenia 7 września o godz.11.30! Szczegóły i informacje organizacyjne można znaleźć tutaj.


P ł a t n e  s t a ż e  d l a  s t u d e n t ó w  S W P S  -  e d y c j a  2 0 1 3 
Dzięki współpracy z katowickim wydziałem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, już po raz drugi można ubiegać się o płatny staż w PROJEKCIE PASJA. Ruszyła rekrutacja! Staże wakacyjne współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu Rozwój potencjału SWPS poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. O udział w  stażach mogą starać się studenci II-V roku studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci (do 6 miesięcy od daty obrony pracy dyplomowej) WZ SWPS w Katowicach. Zapraszamy na staż z PASJĄ!


I n t e n s y w n y  k w i e c i e ń  z a   n a m i 
W kwietniu spotkaliśmy się z gliwickimi Maturzystami w ramach stałej współpracy z SWPS. Pomagaliśy młodzieży zarządzać stresem przedmaturalnym. Pod egidą EXBIS w Dąbrowie Górniczej realizowaliśmy warsztaty związane z budowaniem współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu. To były mocno refleksyjne spotkania. Potem Mateusz Kusznierewicz i przyjemne rozmowy o motywacji. W międzyczasie spotkania z Klientami naszego Pogotowia Sprzętowego. A na koniec inspirujące warsztaty dla Pań biorących udział w festiwalu rozwojowym dla Kobiet PROGRESSteron. Maj zapowiada się równie ciekawie!


M a t e u s z  K u s z n i e r e w i c z  w  K a t o w i c a c h !
Jesteśmy współorganizatorem spotkania w Katowicach z Mateuszem Kusznierewiczem. Już 24 kwietnia Mateusz spotka się ze Studentami SWPS oraz młodzieżą licealną ze Śląska. Będzie mówił o tym, co go motywuje i dlaczego życie pełne PASJI jest tak ważne. Cieszymy się, że Mateusz przyjął nasze zaproszenie! 


2 7 .  P R O G R E S S t e r o n  K a t o w i c e  -  r u s z y ł a  r e k r u t a c j a !
Po raz drugi z przyjemnością podejmujemy współpracę z festiwalem rozwojowo - rozrywkowym dla Kobiet PROGRESSteron. Swoje warsztaty realizujemy 27 i 28 kwietnia w Katowicach. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdziecie tutaj. Polecamy się Waszej uwadze. Do zobaczenia na warsztatach z PASJĄ!

  • Zapraszamy na spotkanie pod hasłem "Twój PROJEKT PASJA" dowiesz się jak to jest prowadzić własną firmę, skąd zaczerpnąć pomysł na biznes, co brać pod uwagę zastanawiając się nad nazwą dla swojej firmy, jakie są wybrane możliwości dofinansowania Twojej działalności, jak formalnie założyć działalność. Będziesz potrafiła zrobić prywatny bilans plusów i minusów "bycia na swoim", określić swoje przedsiębiorcze predyspozycje, mobilizować się do działania, jeśli zechcesz działać. Bardziej świadomie podejdziesz do pomysłu na otwarcie swojej firmy, zechcesz poszukiwać inspiracji i być proaktywną!
  • Spotkajmy się też na warsztatcie "Wystąpienia publiczne - nie taki diabeł straszny!": dowiesz się jak planować skuteczne wystąpienie; jak przekonywać do swoich pomysłów i idei; jak wykorzystywać pomoce audiowizualne podczas różnego rodzaju wystąpień; co pomaga w przełamaniu tremy. Będziesz potrafiła "bawić się" planowaniem wystąpień i ich realizowaniem. Nie będziesz panikowała, kiedy "spadnie" na Ciebie wystąpienie publiczne, a z ochotą przystąpisz do działania.

P o z y t y w n y  p a r t n e r  P R O J E K T U  P A S J A
Do grona współpracujących z nami Partnerów dołączył Projekt Pozytywka, Kobieta Pozytywnie Nakręcona. To inicjatywa mająca na celu wspierać się wzajemnie, dzielić się ciekawymi pomysłami, szkolić, tworzyć i promować swoje biznesy. A czasem po prostu relaksować się w dobrym towarzystwie. Jesteśmy za!  Z niecierpliwością czekamy na wspólne POZYTYWNE i z PASJĄ przedsięwzięcia. 


T y d z i e ń  z  U D A N Ą  P R E Z E N T A C J Ą !
Już jutro rozpoczynamy Tydzień z UDANĄ PREZENTACJĄ! Przez kolejnych siedem dni będziemy Wam podpowiadać co zrobić, żeby świetnie wypaść przed publicznością. Zbierzecie siedem wskazówek, które będą Waszym punktem zaczepienia do dalszego "studiowania" sztuki wystąpień publicznych. Aby mieć dostęp do wskazówek, wystarczy polubić PROJEKT PASJA na Facebooku i być na bieżąco. Serdecznie zapraszamy! Dodatkowo, dla osób, które w terminie 26 marca - 2 kwietnia 2013 zapiszą się na indywidualne konsultacje w ramach naszego Pogotowia Prezentacyjnego, przygotowaliśmy specjalną cenę. Skontaktuj się, a ustalimy szczegóły konsultacji. Udanego tygodnia!


N a s z   a r t y k u ł   t e m a t e m  n u m e r u !
Z przyjemnością informujemy, że nasz artykuł "Szkolenie BHP z PASJĄ. Praktyczne, subiektywne wskazówki" został tematem numeru kwartalnika NORMA BHP Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Zachęcamy do przeczytania artykułu i skorzystania z pomysłów na zaplanowanie efektywnego szkolenia, nie tylko BHP. Życzymy inspirującej lektury!


K l i e n c i  n a s  c h w a l ą  -  d z i ę k u j e m y !
Miło nam poinformować o kolejnej rekomendacji usług PROJEKTU PASJA. MPI Poland Club doceniło wiedzę, doświadczenie, zaangazowanie, pozytywną energię i przygotowanie Anety Esnekier do prowadzenia warsztatu. Pełną treść dokumentu można przeczytać TUTAJ. Obiecujemy trzymać poziom!


S z k o l e n i e   d l a  T M F  P o l a n d  s p . z  o . o .
Ostatnio do grona naszych Klientów dołączyła firma TMF Poland sp. z o.o. W Zakopanem realizowaliśmy warsztaty związane z budowaniem relacji w biznesie. Psychologia sprzedaży, kontakty handlowe Business to Business, swoboda w rozmowach typu small talk to zgadnienia, które poruszaliśmy z Uczestnikami podczas spotkania. Wierzymy, że to początek stałej współpracy!


M P I   W i n t e r  M e e t i n g  2 0 1 3
17 stycznia gościliśmy w Warszawie na konferencji zorganizowanej dla branży spotkań przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI POLAND. Organizator postawił przed nami zadanie przeprowadzenia warsztatów na temat efektywnego przygotowywania się do wystąpień publicznych. Zainspirowaliśmy Uczestników do "bawienia się" własnymi wystąpieniami i przećwiczyliśmy metodę 5W w kontekście przygotowania wystąpienia. Kreatywność pracujących grup zasługuje na brawa! Gościem specjalnym konferencji był Mateusz Kusznierewicz. Fotorelację z wydrzenia można zobaczyć tutaj. Dziękujemy za zaproszenie!


W c h o d z i m y  w  p i ą t y  r o k  z  P R O J E K T E M  P A S J A !
Intensywnie zakończyliśmy rok 2012. Końcówka roku to przede wszystkim dwukrotna realizacja, pod egidą EXBIS, w firmie Tate&Lyle warsztatów związanych z efektywną komunikacją i współpracą w zespole oraz prawie tydzień spędzony w Lublinie, gdzie prowadziliśmy autorskie warsztaty "Odnaleźć się na rynku pracy" dla osób decydujących się na dobrowolne odejście z firmy. Jechaliśmy do Lublina z poczuciem swego rodzaju misji. Udało się! Otrzymujemy od Uczestników sygnały o podejmowaniu własnych inicjatyw, ale też o rozmowach kwalikacyjnych zakończonych sukcesem. Za nami też czwarta edycja projektu KORBA, w którym mieliśmy swój udział. Zresztą KORBIE towarzyszymy z przyjemnością od początku jej istnienia! Relację z Gali Finałowej można przeczytaćtutaj. Plany na początek roku mamy równie interesujące, o czym będziemy informować na bieżąco. Entuzjastycznie wchodzimy w piąty rok z PROJEKTEM PASJA!